Diakonia

Diecezja Wrocławska prowadzi rozbudowaną działalność diakonijną.

Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu

Diakonia Wang

Diakonia Cieplice

Diakonia Lubań

Więcej informacji wkrótce. Strona w przygotowaniu.

Dziękujemy za zrozumienie.