Diecezja

logodiec2

Witamy serdecznie na stronie internetowej Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) w Polsce.

    Zwierzchnik Diecezji: Ksiądz Biskup Waldemar Pytel

bp Waldemar PytelBp Waldemar Pytel urodził się w 1957 roku. Pochodzi ze Śląska Cieszyńskiego. Po ukończeniu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej  został ordynowany 30 listopada 1986 roku w Świdnicy. Z dniem ordynacji został wikariuszem parafii świdnickiej, a w 1992 roku został tam wybrany proboszczem. W latach1986 – 1992 był Diecezjalnym Duszpasterzem Młodzieży Diecezji Wrocławskiej. W latach 1997-2012 był członkiem Synodu Kościoła oraz Synodalnej Komisji ds. środków masowego przekazu. Od 2002 roku był członkiem Rady Synodalnej, a od 2007 do 2012 roku pełnił funkcję Prezesa Synodu Kościoła. Od 2007 roku jest radcą Rady Diecezjalnej Diecezji Wrocławskiej w randze zastępcy Biskupa diecezjalnego. Dzięki staraniom m.in. ks. Waldemara Pytla, Kościół Pokoju w Świdnicy został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO (2001). Ks. bp Waldemar Pytel jest żonaty i ma dwóch synów.

 Ksiądz Biskup senior Ryszard Bogusz

bpboguszUrodził się 2. marca 1951r. w Bielsku-Białej, gdzie ukończył szkołę średnią w roku 1970. Po maturze podjął studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Pracę magisterską obronił w roku 1975, a 11. czerwca 1976r. został ordynowany na księdza ewangelickiego. Tego samego roku rozpoczął wikariat we wrocławskiej Parafii Opatrzności Bożej u ówczesnego seniora Diecezji Wrocławskiej – ks. Waldemara Lucera. W 1981 roku został administratorem, a w 1992r. proboszczem parafii Opatrzności Bożej. Z dniem wyboru na urząd Biskupa Diecezji w 1994r. funkcję tę piastuje aż po dzień dzisiejszy.       Ks. bp R. Bogusz jest sekretarzem dolnośląskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, proboszczem ewangelickiej parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu, członkiem Rady Fundacji Krzyżowa dla Europejskiego Porozumienia, członkiem fundacji charytatywnej Wrocław – Dortmund jak również fundacji Ręce rękom, członkiem Kuratorium Stowarzyszenia na Rzecz Popierania Ekumenicznego Centrum Europy we Frankfurcie nad Odrą. Biskup Bogusz jest inicjatorem wielu polsko-niemieckich kontaktów partnerskich, przede wszystkim partnerstwa pomiędzy Diecezją Wrocławską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP a Ewangelickim Kościołem Berlina Brandeburgii i Śląskich Górnych Łużyc. Jest on także kuratorem polskiej sekcji Międzynarodowego Towarzystwa Bonhoefferowskiego. Został wielokrotnie odznaczony m.in. jako zasłużony dla miasta i województwa wrocławskiego. Biskup Bogusz jest laureatem nagrody Brata Alberta. Biskup Bogusz jest prezesem Diakonii Polskiej.

Kontakt internetowy: e-mail: diec.wroclawska@luteranie.pl

Informacje uzupełniające:

Bp Ryszard Bogusz Honorowym Przewodnikiem Wrocławia

Niepełnosprawne krasnale nagrodą dla biskupa Bogusza

Dwa Jubileusze Biskupa Bogusza

Wizyta Biskupa Bogusza w Parafii Lubań

Zwierzchnicy Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w powojennej Polsce

Księża Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Na zdjęciu od prawej drugi rząd: ks. Dariusz Lik, ks. Waldemar Szczugieł, ks. Tomasz Stawiak, ks. Robert Sitarek, ks. Andrzej Dębski, ks. Rafał Miller, ks. Dawid Mendrok, ks. Andrzej Fober.

Na zdjęciu od prawej pierwszy rząd: ks. Cezary Królewicz, ks. prezes Waldemar Pytel, ks. bp Ryszard Bogusz, ks. bp Mirosław Wola, ks. Edwin Pech, ks. Marcin Orawski, ks. Sebastian Kozieł.

Dane teleadresowe Diecezji Wrocławskiej:

Diecezja Wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

ul. Wejhrowska 28

54-239 Wrocław

tel.: ( +48 71 ) 798 26 06  e-mail: diec.wroclawska@luteranie.pl

Godziny pracy biura:
wtorek:      godz. 11:00 – 15:00
środa:        godz. 11:00 – 15:00
czwartek:  godz. 11:00 – 15:00
piątek:       godz. 11:00 – 15:00

konto bankowe: 81 1020 5242 0000 2002 0136 0304

Rada Diecezjalna:

ks. bp Waldemar Pytel

ks. radca Andrzej Dębski

Katarzyna Bruzi – kurator Diecezji Wrocławskiej

Leopold Weinbrenner

Delegaci Diecezji Wrocławskiej do Synodu Kościoła:

ks. bp Ryszard Bogusz

Katarzyna Luc

Synod Diecezjalny:

Delegaci duchowni:

ks. bp Ryszard Bogusz (Wrocław)

ks. Andrzej Dębski (Żary)

ks. Andrzej Fober (Wrocław)

ks. Sławomir Sikora (Szczecin)

ks. Cezary Królewicz (Lubań)

ks. Jerzy Gansel (Legnica)

ks. Dariusz Lik (Zielona Góra)

ks. Rafał Miller (Syców, Międzybórz)

ks. Marcin Orawski (Wrocław)

ks. Edwin Pech (Karpacz)

ks. Waldemar Pytel (Świdnica)

ks. Robert Sitarek (Kłodzko)

ks. Tomasz Stawiak (Jawor)

ks. Sebastian Kozieł (Jelenia Góra – Cieplice)

ks. Waldemar Szczugieł (Wałbrzych)

ks. Karol Baumann (Szczecin) – duchowny emerytowany, honorowy członek Synodu Diecezjalnego

Delegaci świeccy:

Wojciech Kleemann (Gorzów Wielkopolski)

Paweł Leszczyński (Gorzów Wielkopolski)

Anna Sadowska (Jawor)

Harry Gerstenstein (Jelenia Góra – Cieplice)

Zbigniew Kulik (Karpacz)

Małgorzata Nesterowska (Kłodzko)

Ingrid Rybicka (Legnica)

Elżbieta Gnat (Lubań)

Ryszard Forster (Międzybórz)

Maria Kammer (Międzybórz)

Konrad Rusnak (Syców)

Lechosław Czernik (Szczecin)

Katarzyna Luc (Szczecin)

Przemysław Meyer (Szczecin)

Alfred Smolczyński (Szczecin)

Władysław Heinrich (Świdnica)

Lucyna Żak (Świdnica)

Katarzyna Bruzi (Wałbrzych)

Stefania Goździk (Wrocław)

Justyna Gmyz (Wrocław)

Juliusz Wojciechowski  (Wrocław)

Adam Rajczyba (Wrocław)

Leopold Weinbrenner (Wrocław)

Janusz Witt (Wrocław)

Edgar Barcikowski (Wrocław)

Alexander Ilgmann (Wrocław – Parafia św. Krzysztofa)

Jörg Sierenberg  (Wrocław – Parafia św. Krzysztofa)

Dorota Brylla (Zielona Góra)

Brygida Nowośnicka (Zielona Góra)

Maria Górka (Żary)

Alicja Machnacz (Żary)