We Wrocławiu obradował Synod Diecezji

Dwudniowe obrady Synodu Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce rozpoczęły się 10 marca 2017 roku nabożeństwem spowiednio-komunijnym w kościele Opatrzności Bożej w czasie którego nowowybrani członkowie synodu diecezjalnego złożyli ślubowanie. W czasie nabożeństwa kazanie wygłosił zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec. Po nabożeństwie odbyła się uroczysta sesja Synodu związana z Jubileuszem 500 lat Reformacji w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozpoczęła się od odśpiewania przez zgromadzonych hymnu Kościoła: Warownym grodem jest nasz Bóg.W tej sesji udział brali także przedstawiciele władz samorządowych i liczni goście. Paweł Wróblewski z dolnośląskiego sejmiku samorządowego zabrał głos gratulując obchodów Roku Reformacji. Biskup Waldemar Pytel prowadzący uroczystą sesję synodu podziękował Pawłowi Wróblewskiemu za rezolucję sejmiku z okazji 500 lat Reformacji na Dolnym Śląsku. Specjalny wykład: Materialne i niematerialne dziedzictwo Reformacji prof. dr hab. Jan Harasimowicz. Po wykładzie śpiewał wrocławski chór Capella Ecumenica. Uroczysta sesja na Uniwersytecie Wrocławskim zakończyła się po występie chóru. Dalsza część obrad odbyła się w nowym Centrum Ewangelickim przy ul. Kazimierza Wielkiego. Odbyły się wybory do gremiów kościelnych. Wybrano świeckiego kuratora diecezjalnego – Katarzynę Bruzi z Parafii Wałbrzych, członków Rady Diecezjalnej – ks. Marcina Orawskiego z Parafii Wrocław i Lucynę Żak z Parafii Świdnica, Komisji Rewizyjnej – Małgorzatę Rajczybę z Parafii Wrocław, Anielę Pietruszczak z Parafii Jawor i Małgorzatę Strugałę z Parafii Legnica oraz delegatów do Synodu Kościoła – Alfreda Smolczyńskiego i Katarzynę Luc z Parafii Szczecin, Łukasza Cieślaka z Parafii Wrocław.