Honorowa odznaka RPO dla ks. Roberta Sitarka

W dniu 2 lutego 2017 r. w Auli Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich dokonał uroczystego wręczenia odznaki honorowej Rzecznika Praw Obywatelskich „ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA” Księdzu Robertowi Sitarkowi.

Licznie zgromadzeni goście mieli przyjemność wysłuchać laudacji wygłoszonej przez Pana Jacka Sutryka, Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, po której nastąpiło uroczyste wręczenie odznaczenia.

Ksiądz Robert Sitarek otrzymał odznaczenie w uznaniu za szczególną wrażliwość i zaangażowanie na rzecz ochrony i propagowania fundamentalnych praw jednostki, jakim są: życie człowieka, równość obywateli oraz prawo do ochrony zdrowia, niezależnie od sytuacji życiowej i statusu społecznego. Odznaczony Ksiądz Robert Sitarek poprzez swoją działalność przekazuje społeczeństwu, że troska o prawa jednostki nie ogranicza się wyłącznie do formalnych instrumentów i gwarancji stanowionych przez Państwo, lecz powinna być dziełem każdego człowieka.

Odznaka honorowa Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” została ustanowiona w dniu 2 listopada 2009 roku i jest zaszczytnym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw człowieka.

Wśród dotychczasowych laureatów znajdują się między innymi: Jerzy Owsiak, Polska Akcja Humanitarna, Władysław Bartoszewski, Caritas Polska, czy siostra Małgorzata Chmielewska.

Wczorajszą uroczystość uświetniły także wystąpienia: ks. bp Waldemara Pytla – Zwierzchnika Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Sławomira Piechoty – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ks. dra Jurgena Gohde – emerytowanego Prezydenta Dzieła Diakonii Kościoła Ewangelickiego w Niemczech, Anny Józefiak-Materny – Dyrektora MOPS we Wrocławiu,  Lilli Jaroń – Wicedyrektora ds. Zarzadzania EFS Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz listy gratulacyjne od Jego Eminencji ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza i Prezydenta Miasta Wrocławia Rafała Dutkiewicza.

Oficjalną część uroczystości zakończył spektakl pantomimiczny „Drzewo” przygotowany przez wychowanków Całodobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Typu Socjalizacyjnego „Tęcza”  i „Opoka”.

Tekst: pracownicy ECDiE

Zdjęcia: ks. Zbigniew Obracaj