Clint Dempsey Womens Jersey 
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/naszaparafia/ftp/luteranie.wroc.pl/index.php:2) in /home/naszaparafia/ftp/luteranie.wroc.pl/wp-content/plugins/qtranslate/qtranslate_core.php on line 71
Parafia w Kłodzku | Diecezja Wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Parafia w Kłodzku

Adres Parafii:

ul. Kolejowa 2/2, 57-300 Kłodzko

Kontakt:

tel./faks.: ( +48 74 )  867 42 91            

e-mail: klodzko@luteranie.pl

konto bankowe: 73 1500 1155 1219 5006 1720 0000

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna:

  • we wtorki w godz. 10:00 – 12:00
  • w czwartki w godz. 16:00-17:00
  • w niedziele po nabożeństwie

Duszpasterz Parafii:

ks. Robert Sitarek, proboszcz administrator

(ord. 27.11.1994)

Kurator Parafii:

Małgorzata Nesterowska

Kościół parafialny:

Kaplica w Domu Parafialnym

Adres: 57-300 Kłodzko, ul. Kolejowa 2

Nabożeństwa niedzielne:

  • w Kłodzku w 1., 3. i 5. niedzielę o godz. 10:00

( ul. Kolejowa 2 ,57-300 Kłodzko )

  • w Opolnicy w 3. niedzielę o godz. 10:00 ( zamiennie z Kłodzkiem )

( w kościele Zbawiciela, Opolnica nr 19, 57-256 Bardo )

  • w Kudowie  Zdroju w 2. niedzielę miesiąca o godz. 11:30

( Kościół Chrystusa Króla, Góra Parkowa, nabożeństwa domowe, 57-350 Kudowa Zdrój )

  • w Ząbkowicach Śląskich w 4. niedzielę miesiąca o godz. 9:00

( Kaplica, ul. Piastowska 8, 57-200 Ząbkowice Śląskie )

Nabożeństwa tygodniowe: adwentowe, pasyjne i inne świąteczne i okolicznościowe wg ustalonego porządku dostępnego w kancelarii parafialnej.

Lekcje religii:

Lekcje religii odbywają się po nabożeństwie.

Godzina biblijna:

W 2. piątek miesiąca o godz. 16:00.

Spotkania z osobami zainteresowanymi kościołem ewangelickim:

Zgodnie z bieżącymi ustaleniami. Należy skontaktować się z duszpasterzem Parafii.

Inne działania Parafii:

  • Stacja Diakonijna

Adres: ul. Kolejowa 2, 57-300 Kłodzko,

tel./faks.: ( +48 74 )  867 42 91    

tel.: 609 887 952

  • Ośrodek Wypoczynkowy ZŁOTA JABŁOŃ

Adres: Opolnica 1, 57-256 Bardo

tel./faks.: ( +48 74 )  816 78 36

KAPLICA W KŁODZKU w Domu Parafialnym

Dzisiejsza parafia Kłodzko obejmuje swoim zasięgiem teren dawnego hrabstwa kłodzkiego oraz południową część Dolnego Śląska. Pierwsze nabożeństwo luterańskie odprawiono w Kłodzku w 1531 r. Od 1562 r. luteranie stanowili tu większość i przejęli kościół parafialny. Specyficzne położenie tego regionu, oddalenie od centrów władzy, górzysty i lesisty teren sprzyjał również ukrywaniu się zwolenników różnych „nowinek”, szczególnie husyckich. Szybko stali się oni wyznawcami schwenkfeldyzmu (Kaspar von Schwenckfeld do luteranizmu włączył szeroki program społeczny), niekiedy ogarniającego całą populację niektórych miasteczek. Radykalizm społeczny spowodował równoczesne wystąpienie przeciwko nim zarówno katolików jak i… protestantów. Rozproszeni i ukrywający się członkowie tej społeczności w 1734 r. wyemigrowali do Ameryki, gdzie praktykują do dzisiaj.
     Cesarska komisja powołana w 1558 r. w celu zbadania stanu duchowieństwa w hrabstwie kłodzkim, nie należącym wówczas politycznie do Śląska, stwierdziła, iż na 28 egzaminowanych przez nią duchownych, tylko 4 można było uznać za katolickich, a z tych i tak 2 jest żonatych. W końcu XVI w. w Kłodzku pozostali już tylko nieliczni katolicy. Nowa liturgia promieniowała na całą Ziemię Kłodzką, w której działało aż 81 kościołów ewangelickich. Na początku XVII wieku w hrabstwie kłodzkim ostało się jedynie 11 kościołów katolickich (wkrótce tylko 1).
     Duży wpływ na dzisiejszą strukturę wyznaniową ziemi kłodzkiej miała defenestracja urzędników cesarskich w Pradze wywołując pustoszącą wojnę trzydziestoletnią. W obliczu zagrożenia dla czechów i protestantyzmu na pomoc ruszyli najsilniej z nim związani mieszkańcy okolic Kłodzka – nie tylko prawie komplet rycerstwa, lecz również liczne chłopstwo, a nawet mieszczanie. W bitwie pod Białą Górą (1620) przegraną przez wojska czesko-protestanckie – wyginęła najsilniejsza warstwa społeczna – szlachta i wolni sołtysi. Reszta uciekła przed represjami zwycięskiego obozu. Mimo to, protestanckie mieszczaństwo i załoga kłodzkiego zamku pod dowództwem hr. B.Thurna z powodzeniem bronili się przed dziesięciokrotnie silniejszymi wojskami cesarskimi dowodzonymi przez hr. von Lichtensteina aż do 1622 roku, czyli najdłużej na ziemiach Habsburgów. Miasto było bombardowane. Według niektórych źródeł zniszczono wówczas 900 domów (prawdopodobnie jest to liczba nieco przesadzona). Cesarz Ferdynand II, mimo potwierdzenia Listu majestatycznego jako prawa obejmującego cały Śląsk, nakazał jednak w dobrach królewskich oraz katolickich takie postępowanie, jakby przestał on obowiązywać. Na pierwszy ogień poszło hrabstwo kłodzkie jako leżace przy granicy Śląska. W 1623 r. zostało ono przekazane biskupowi wrocławskiemu i z jego to zarządzeń nastąpiła przymusowa rekatolicyzacja wszystkich podległych mieszkańców. Wydalono wtedy 120 duchownych i nauczycieli ewangelickich, odebrano kościoły i szkoły, urzędy obsadzono katolikami oraz dokonano masowej konfiskaty majątków szlachty protestanckiej, a warunkiem zwrotu było przyjęcie wiary katolickiej. To wraz z napływem obcego osadnictwa i umiejętną akcją propagandową (ośrodki pielgrzymkowe) niemal całkowicie usunęło ewangelicyzm z tej ziemi. Nie zmieniło tego nawet długie przebywanie w protestanckiej prowincji śląskiej. We wrześniu 1939 r. ewangelicy stanowili zaledwie 11% ludności okręgu kłodzkiego.

 Do 1945 r. luteranie w Kłodzku posiadali własną świątynię, był nią obecny kościół św. św. Jerzego i Wojciecha. Obecnie do celów kultowych wykorzystywana jest sala zborowa w murowanym budynku z początku XX w. byłego oddziału terenowego Śląskiego Ewangelickiego Towarzystwa Prasowego przy ulicy Kolejowej 2.

 KOŚCIÓŁ CHRYSTUSA PANA w Kudowie

Do czasów pruskich hrabstwo kłodzkie stanowiło odrębną od Śląska jednostkę administracyjną, podporządkowaną bezpośrednio Koronie czeskiej, czyli królowi czeskiemu, bywającemu również cesarzem. Przekazanie (na drodze sprzedaży) starostwa arcybiskupowi salzburskiemu Ernestowi Habsburgowi w 1548 r. zainicjowało ostry kurs kontrreformacyjny. W jego ramach przeprowadzono m.in. egzamin z prawomyślności, w wyniku czego większość duchownych protestanckich musiała opuścić tą ziemię. Śmierć arcybiskupa w 1560 roku przerwała takie działania do okresu po bitwie pod Białą Górą.
     Za sprawą Braci Czeskich (Kościół reformowany) Kudowa była protestancką enklawą w katolickim hrabstwie kłodzkim. Z woli króla Prus Fryderyka Wilhelma II (reformowany) w Pstrążnej (centrum mniejszości czeskiej) miał powstać kościół. Ostatecznie barokowy kościół p.w. Chrystusa Pana powstał w Kudowie na ówczesnym Wzgórzu Zamkowym (obecnie Parkowym). Kościół ten, zwany niekiedy „Husycką Kaplicą” powstał w 1797 r. Do 1811 roku służył reformowanym oraz nielicznym luteranom. Po tej dacie luteranom.

Wyposażenie tego kościoła pochodzi z późniejszegoi okresu: eklektyczne organy firmy „Schlag und Söhne” ze Świdnicy (z 1874 i 1879 r.), a od 1975 roku rokokowy ołtarz przeniesiony z nieczynnego kościoła w Unisławiu k/Wałbrzycha.