Przedsiębiorcy ewangeliccy Europy Środkowo-Wschodniej we Wrocławiu

Po raz pierwszy Polska gościła doroczny zjazd przedsiębiorców ewangelickich Europy Środkowo-Wschodniej. Do Wrocławia przyjechali biznesmeni z dziewięciu krajów. Konferencja przedsiębiorców ewangelickich Europy Środkowo-Wschodniej (Jahrestagung) była współorganizowana przez stowarzyszenie Initiative oraz polskiego partnera: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ewangelickich (SPE). Miejscem spotkania był Hotel Plaza.

Powitanie uczestników zjazdu we Wrocławiu przez Edgara Barcikowskiego – prezesa Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich

W dniach od 11 do 13 października 2013 roku, we Wrocławiu gościli biznesmeni – ewangelicy z Niemiec, Łotwy, Rumunii, Rosji, Słowenii, Czech, Ukrainy, Węgier i Polski, stawiający sobie za cel promowanie etyki ewangelickiej w gospodarce nowych krajów Unii Europejskiej.

Ksiądz Biskup Ryszard Bogusz wygłosił referat wprowadzający poświęcony Ewangelikom w katolickiej Polsce

W piątek 11 października po powitaniu uczestników zjazdu przez prezesa SPE Edgara Barcikowskiego – rodowitego wrocławianina – oraz po Walnym Zgromadzeniu członków Initiative Biskup Ryszard Bogusz wygłosił referat wprowadzający poświęcony Ewangelikom w katolickiej Polsce.

Ksiądz Cezary Królewicz prowadzi modlitwę poranną

Ksiądz Cezary Królewicz prowadzi modlitwę poranną

Modlitwa poranna na rozpoczęcie drugiego dnia obrad przedsiębiorców ewangelickich we Wrocławiu prowadzona przez księdza Cezarego Królewicza – asystenta kościelnego SPE

Prof. Jerzy Buzek wygłosił referat: Przyzwoite zachowanie w gospodarce i polityce, nawiązujący do głównego tematu zjazdu

Fragment wystąpienia prof. Jerzego Buzka.

Po wystąpieniu prof. Jerzego Buzka specjalny wykład poświęcony kościołowi ewangelickiemu na Dolnym Śląsku od czasów Reformacji po współczesność wygłosił dr Piotr Oszczanowski z Wrocławia.

Dr Piotr Oszczanowski wygłosił referat o historii kościoła ewangelickiego na Dolnym Śląsku od czasów Reformacji po współczesność

Po wykładzie Piotra Oszczanowskiego słowo pozdrowienia przekazał Biskup Jerzy Samiec, a następnie Biskup Jan Szarek.

Słowo pozdrowienia przekazał Biskup Jerzy Samiec z Warszawy

Biskup Jan Szarek przypomniał historię powstania Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich

Biskup Jan Szarek przypomniał historię powstania Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich

Sobotnie popołudnie przeznaczone było na zwiedzanie Wrocławia.

Wyróżnienia dla praktykantów za rok 2013. Od lewej: Olena Polidovych z Ukrainy, Marcin Strzelczyk z Polski, Ksenija Bloschko z Rosji i Yuri Trofimov z Rosji

Uczestnicy zjazdu przed zwiedzaniem Wrocławia zgromadzili się przed hotelem

Sobotnie popołudnie 12 października uczestnicy zjazdu spędzili zwiedzając Wrocław. Odwiedzili m.in. Dzielnicę Wzajemnego Szacunku 4 Wyznań oraz wysłuchali specjalnego koncertu organowego w kościele ewangelickim Opatrzności Bożej.

Sobotni wieczór połączony z wręczeniem prestiżowej nagrody przyznawanej przez Initiative

Sobotni wieczór połączony z wręczeniem prestiżowej nagrody przyznawanej przez Initiative

Wieczorem wręczona została tegoroczna nagroda Initiative oraz wyróżnienia dla praktykantów. Oprawę muzyczną zapewniła wybitna harfistka prof. Ewa Jaślar – Walicka.

Prof. Ewa Jaślar - Walicka - harfistka

Prof. Ewa Jaślar – Walicka – harfistka

Sobotni wieczór zakończyła modlitwa Biskupa Klausa Wollenwebera z Bonn.

Biskup Klaus Wollenweber z Bonn prowadził sobotnią modlitwę wieczorną

Biskup Klaus Wollenweber z Bonn prowadził sobotnią modlitwę wieczorną

Zjazd zakończono tradycyjnie niedzielnym nabożeństwem w ewangelickim kościele Opatrzności Bożej we Wrocławiu.

Kościół ewangelicki Opatrzności Bożej we Wrocławiu 13.10.2013 - nabożeństwo niedzielne na zakończenie zjazdu przedsiębiorców ewangelickich Europy Środkowo-Wschodniej

Kościół ewangelicki Opatrzności Bożej we Wrocławiu 13.10.2013 – nabożeństwo niedzielne na zakończenie zjazdu przedsiębiorców ewangelickich Europy Środkowo-Wschodniej

Zgromadzonych powitał Biskup Ryszard Bogusz.

Zgromadzonych na nabożeństwie powitał Biskup Ryszard Bogusz

Zgromadzonych na nabożeństwie powitał Biskup Ryszard Bogusz

Na wstępie słowo pozdrowienia przekazał ks. superintendent Reiner Rinne pełniący opiekę duszpasterską w Initiative.

Ks. superintendent Reiner Rinne przekazał w czasie niedzielnego nabożeństwa słowo pozdrowienia od Initiative. Od lewej: ks. Cezary Królewicz i ks. Reiner Rinne

Ks. superintendent Reiner Rinne przekazał w czasie niedzielnego nabożeństwa słowo pozdrowienia od Initiative. Od lewej: ks. Cezary Królewicz i ks. Reiner Rinne

Kazanie wygłosił Biskup Ryszard Bogusz.

Kazanie wygłosił Biskup Ryszard Bogusz

Kazanie wygłosił Biskup Ryszard Bogusz

Modlitwy przyczynne prowadził ks. Cezary Królewicz.

Modlitwa przyczynna członków Initiative. Od lewej: ks. Cezary Królewicz, Gabriela Siegmund z Polski, Dr Alexander Pastor z Rosji, ks. Reiner Rinne, Anna Bekefi z Węgier

Modlitwa przyczynna członków Initiative, SPE oraz organizacji partnerskich przedsiębiorców ewangelickich. Od lewej: ks. Cezary Królewicz, Gabriela Siegmund z Polski, Dr Alexander Pastor z Rosji, ks. Reiner Rinne, Anna Bekefi z Węgier

Błogosławieństwa udzielił Biskup Ryszard Bogusz.

Błogosławieństwa udzielił Biskup Ryszard Bogusz

Błogosławieństwa udzielił Biskup Ryszard Bogusz

Stowarzyszenie Initiative – mające na celu wspieranie ewangelickiej odpowiedzialności w gospodarce Europy Środkowo-Wschodniej powstało w 1996 roku w Bonn.
Założycielami stowarzyszenia byli m.in. Hans-Dietrich Genscher – minister spraw zagranicznych Niemiec oraz znani przedsiębiorcy: Wolfgang Bosch czy Hans Drechsler.
Dzięki Initiative powstały organizacje partnerskie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W Polsce jest to Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ewangelickich.
Initiative co roku nagradza przedsiębiorców z Europy Środkowo-Wschodniej. Pierwszą nagrodę otrzymał polski przedsiębiorca – Alfred Smolczyński z Pomorza. Także w następnych latach przedsiębiorcy ewangeliccy z Polski otrzymywali nagrody i wyróżnienia.
SPE we współpracy z Initiative umożliwia, studentom wyznania ewangelickiego ostatnich lat studiów lub mających swój własny bussines plan, odbycie bezpłatnych praktyk zagranicznych w niemieckich firmach różnych branż. Skorzystało z nich do tej pory kilkadziesiąt osób.
W roku 2013 praktykę w Karlsruhe odbył Marcin Strzelczyk z Gdańska.
Misją – powstałego w 1999 roku – Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich jest m. in. propagowanie ewangelickiego etosu pracy i podnoszenie etyki zawodowej przedsiębiorców oraz wspieranie przedsiębiorców ewangelickich. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ewangelickich jest pomostem w budowaniu kontaktów gospodarczych opartych na zaufaniu w duchu chrześcijańskiej odpowiedzialności w gospodarowaniu.
Prezesem stowarzyszenia jest obecnie Edgar Barcikowski z Wrocławia, a asystentem kościelnym ks. Cezary Królewicz z parafii w Lubaniu na Dolnym Śląsku.

Tekst: ks. Cezary Królewicz

Zdjęcia: Mirosław Ogrodnik

Dodaj komentarz