Międzynarodowe Dni Bonhoefferowskie 2013 w Szczecinie

W dniach 31.05 – 02.06.2013 roku w Szczecinie odbyły się Międzynarodowe Dni Bonhoefferowskie. Rozpoczęły się modlitwą wieczorną w Kościele Świętej Trójcy, którą poprowadził ks. Ferdinand Ahuis z Hamburga. Po modlitwie miała miejsce wspólna kolacja.

W sobotę jak co roku rozpoczęto nabożeństwem w Szczecinie Zdrojach, w miejscu gdzie w latach 1935 – 1937 istniało Seminarium Kaznodziejskie prowadzone przez ks. dr Dietricha Bonhoeffera, a obecnie znajduje się tam Ogród Ciszy i Medytacji im. D. Bonhoeffera. W trakcie nabożeństwa śpiew prowadził zespół puzonistów z Eberswalde, wystąpił również ekumeniczny zespół instrumentalno – wokalny Pomerania Ensemble ze Szczecina. Kazanie wygłosił bp. Hans – Jürgen Abromeit z Greifswaldu.

Następnie uczestnicy udali się do Międzynarodowego Centrum Studiów i Spotkań im. D. Bonhoeffera, gdzie odbyła się część konferencyjna. W tym roku wykłady prowadził bp. Hans – Jurgen Abromeit, który mówił na temat: Duchowość oraz ruch oporu na Pomorzu – wpływy D. Bonhoeffera. Drugim wykładowcą był ks. dr Joel Burnell z Wrocławia. Jego wystąpienie nosiło tytuł: Chrześcijanin w Trzeciej Rzeszy a Chrześcijanin w III RP: duchowość Bonhoeffera dziś. Oba wykłady były bardzo ciekawe i wywołały interesującą dyskusję. Wieczorem, od wielu lat odbywają się koncerty. Tym razem jednak miał on szczególny charakter. Odbył się bowiem w Ogrodzie Ciszy i Medytacji w Szczecinie Zdrojach (Finkenwalde) i połączony został z czytaniem poezji Bonhoeffera. Zagrał zespół: High Five Brass ze Szczecina, składający się z muzyków Filharmonii Szczecińskiej, zaś wiersze deklamował aktor Teatru Współczesnego Przemysław Walich. To było wyjątkowe doświadczenie. Wiele osób nie ukrywało wzruszenia. Repertuar, wykonanie i miejsce, w którym wszystko się odbywało stworzyły niezwykły nastrój i niezapomnianą atmosferę. Szczególnie cieszy udział w wydarzeniu okolicznych mieszkańców Szczecina Zdrojów.

W niedzielę na zakończenie Międzynarodowych Dni Bonhoefferowskich odbyło się uroczyste nabożeństwo, w czasie którego kazanie wygłosił ks. Sławomir Janusz Sikora, proboszcz szczecińskiej parafii ewangelickiej. Nabożeństwo współprowadzili: ks. Ferdinand Ahuis z Hamburga oraz ks. Karol Bauman i dk. Izabela Sikora ze Szczecina. Międzynarodowe Dni Bonhoefferowskie dofinansowane zostały przez Urząd Miasta Szczecin oraz Fundację Współpracy Polsko – Niemieckiej. Podziękowania należą się również wielu Parafianom, którzy włożyli duża serca i wysiłku, aby można było te Dni  tak wspaniale przeżyć.

Dodaj komentarz