Archiwa autora: admin

Konferencja EuCuComm 2019

Szanowni Państwo,

Mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa na konferencję European Culture Commonwealth – EuCuComm 2019 – Europejska Wspólnota Kultury 2019 (www.EuCuComm.eu), która odbędzie się na Zamku Czocha w okolicach Lubania (Dolny Śląsk, Polska) w dniach 4-6 września 2019 roku.

Konferencja EuCuComm 2019 ma na celu umożliwienie zrozumienia wzajemnych relacji pomiędzy wydarzeniami historyczno-społecznymi oraz będącą ich odbiciem sztuką, w tym architekturą, poprzez przedstawienie różnych punktów widzenia na procesy kształtujące współczesne wyobrażenie o szeroko pojętym dziedzictwie kulturowym Europy. Czytaj dalej

Kościół Pokoju w Jaworze otrzymał wsparcie z MKiDN

Projekt „Zabezpieczenie i konserwacja konstrukcji podłoża i dekoracji malarskiej w obrębie stropów, ścian empory zachodniej” złożony jako wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2019  przez Parafię Ewangelicką w Jaworze, a dotyczący jaworskiego Kościoła Pokoju został oceniony najwyżej ze wszystkich złożonych wniosków do Ministerstwa. Przewidywana kwota dofinansowania wynosi 1 220 000,00 zł. 

Wezwanie Kościołów PRE do przeciwdziałania nienawiści

„Jako Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej chcemy jednoznacznie wystąpić przeciwko wszelkim przejawom nienawiści, w tym mowie nienawiści obecnej w debacie publicznej. Nienawiść oddala nas od siebie, sprawia, że pielęgnujemy uprzedzenia i zamiast budować silne i solidarne społeczeństwo, zgadzamy się na utrwalanie podziałów” – czytamy w wezwaniu Kościołów członkowskich PRE ogłoszonym podczas Ekumenicznego Spotkania Noworocznego.

Apel został wystosowany w związku z tragiczną śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który 13 stycznia, podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku, został dźgnięty nożem. Dzień później, w wyniku doznanych ran, zmarł. Czytaj dalej

Spotkanie partnerskie w Gdańsku

W dniach 26-28 listopada 2018 r., w Centrum Ekumenicznym św. Brygidy w Gdańsku, odbyło się kolejne spotkanie gremiów kierowniczych Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Północnych Niemiec (Nordkirche), Diecezji Wrocławskiej oraz Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej naszego Kościoła. Ta ostatnia tym razem była gospodarzem spotkania, które odbywa się cyklicznie, co 2 lata, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, w ramach umowy partnerskiej podpisanej pomiędzy Kościołami. Mimo iż Nordkirche powstał formalnie z połączenia trzech Kościołów krajowych dopiero 6 lat temu, to samo partnerstwo pomiędzy poszczególnymi Kościołami, istnieje już od 19 lat i w przyszłym roku będzie świętowany jubileusz 20-lecia.

Celem regularnych spotkań jest przede wszystkim podtrzymywanie bezpośredniego kontaktu, omawianie spraw bieżących, planowanie dalszych działań oraz wspólna integracja. Delegacja niemiecka przybyła na czele ze zwierzchnikiem Nordkirche – ks. bp. Gerhardem Ulrichem oraz biskupem regionu Pomorza – ks. bp. dr. Hansem Jürgenem Abromeitem. Ze strony niemieckiej uczestniczyli ponadto duchowni i świeccy radcy i członkowie synodów. Diecezja Wrocławska reprezentowana była przez Radę Diecezjalną z ks. bp. Waldemarem Pytlem na czele. Natomiast gospodarzem spotkania była Rada Diecezjalna Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, której zwierzchnikiem jest ks. bp Marcin Hintz. Ponadto w Gdańsku byli również obecni ks. bp Ryszard Bogusz – prezes Diakonii KEA w RP i jednocześnie były zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej oraz duchowni i świeccy członkowie synodów obu diecezji. Gościem specjalnym partnerskiego spotkania był zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP – ks. bp Jerzy Samiec.

Pierwszego dnia, po krótkim zapoznaniu się uczestników, odbyła się uroczysta kolacja, na którą zostali zaproszeni również goście ekumeniczni, przedstawiciele władz samorządowych oraz dyplomaci. Zaproszenie przyjęli m.in.: ks. bp Zbigniew Zieliński – biskup pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej, wiceprezydent Sopotu p. Marcin Skwierawski oraz konsulowie Niemiec i Szwecji. Po kolacji najpierw bp Gerhard Ulrich zaprezentował sytuację Kościoła Północnych Niemiec, a następnie bp Jerzy Samiec uczynił to samo odnośnie naszego Kościoła. Ostatnim punktem dnia było wieczorne rozważanie Słowa Bożego, które poprowadził bp Marcin Hintz.

Kolejny dzień rozpoczął się od porannej modlitwy, a następnie wizyty w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Później uczestnicy zwiedzili zabytkową Salę Czerwoną Ratusza Głównego Miasta Gdańska, gdzie zapoznali się z dekoracjami malarskimi i ich teologicznymi interpretacjami w odniesieniu do wpływów protestanckich i reformacyjnego przesłania. W Muzeum Gdańska, w ramach spotkania, odbył się również wykład otwarty prof. dr. hab. Jarosława Kłaczkowa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), pt. Władze komunistyczne wobec Kościoła ewangelickiego w Polsce. Prof. Kłaczkow w swoim wystąpieniu ukazał pierwsze lata funkcjonowania władz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w powojennej Polsce i na przykładzie władz konsystorskich Kościoła omówił, jak stopniowo zmieniała się wobec nich polityka wyznaniowa komunistów w latach 1945-1956. Po wykładzie odbyła się krótka dyskusja, a następnie uczestnicy udali się na obiad na zaproszenie Prezydenta Miasta Gdańska. Wieczorem odbyło się podsumowanie dnia, wymiana refleksji i wspólna modlitwa.

Ostatniego dnia w kaplicy Centrum Ekumenicznego miało miejsce nabożeństwo spowiednio-komunijne prowadzone wspólnie przez bp. Marcina Hintza oraz bp. Waldemara Pytla, który wygłosił kazanie w j. niemieckim na podstawie tekstu z Listu do Filipian 2,1-5. Zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej, nawiązując do trudnej przeszłości pomiędzy narodem niemieckim i polskim oraz w kontekście obchodów 100-lecie niepodległości Polski i zakończenia I Wojny Światowej, mówił o drodze do przebaczenia i pojednania, jaką wspólnie przeszliśmy. „Żyjemy w świecie, w którym wielu woli wracać do krzywdy niż do radości i bardziej rozpamiętywać nieszczęścia niż momenty pojednania. Na tym jednak nie da się budować (…) Dlatego uważam nasze partnerstwo za niezwykle ważne i potrzebne w procesie budowania wzajemnych relacji, wymiany myśli i różnych doświadczeń, tak by być zachęceniem dla innych do budowania pokoju pojednanych Dzieci Boga” – mówił bp Pytel.

Po nabożeństwie miała miejsce ostatnia sesja, na której ustalono kalendarium spotkań i uroczystości w kolejnych latach i zaplanowano dalsze działania w ramach umowy partnerskiej. Na zakończenie, przed wyjazdem, uczestnicy wymienili się symbolicznymi podarunkami na pamiątkę spotkania w Gdańsku.

Tekst i zdjęcia: ks. Marcin Rayss

 

Diecezjalne Spotkanie Adwentowe w Lubaniu

8. grudnia 2018 roku w Lubaniu odbyło się kolejne Diecezjalne Spotkanie Adwentowe. Zgromadziło ono ok. 120 osób z wielu Parafii Ewangelickich Dolnego Śląska.

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą prowadzoną przez ks. Cezarego Królewicza na kanwie fragmentu księgi proroka Zachariasza. Tradycyjnie spotkanie było czasem refleksji adwentowej, którą przekazywali ks. bp Waldemar Pytel oraz ks. bp Ryszard Bogusz. Śpiewano również pieśni adwentowe i kolędy ze specjalnie na tę okazję przygotowanych śpiewniczków. Towarzyszyła temu gra kantor lubańskiej Parafii Ewangelickiej – pastorowej Magdaleny Królewicz. Niektórzy uczestnicy spotkania czynnie włączali się w jego przebieg recytując wiersze, śpiewając solo kolędy lub grając melodie kolęd na cymbałkach. Przypominano też historie spotkań adwentowych. Przy skromnym poczęstunku był czas na rozmowy. Wśród zgromadzonych, jak co roku, nie zabrakło Pani Ireny Jaszyny z Bolesławca, która przed wieloma laty wraz z ks. Cezarym Królewiczem rozpoczęli dzisiejszą tradycję spotkań najpierw pod nazwą Międzyparafialne Spotkanie Adwentowe, a od niedawna z uwagi na jego coraz większy zasięg nazwane Diecezjalnym Spotkaniem Adwentowym. Na zakończenie słowa podziękowania do organizatorów oraz licznie przybyłych uczestników skierował biskup Waldemar Pytel. Miejscem tegorocznego spotkania był gościnny Motel Łużycki, który zapewnił bardzo dobrą atmosferę. W roku 2019 Diecezjalne Spotkanie Adwentowe odbędzie się 7. grudnia.

Tekst: ks. Cezary Królewicz Zdjęcia: ks. Waldemar Szczugieł